10. IRDO mednarodna konferenca DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 2015

Družbena odgovornost v podjetjih je odvisna predvsem od vrednot vodilnega kadra

Končala se je 10. IRDO mednarodna konferenca, ki je prejšnji teden potekala v Mariboru na temo načrtovanja in poročanja o družbeni odgovornosti. Sodelovalo je 128 avtorjev iz osmih držav in prispevalo 75 avtorskih del za letošnjo konferenco. Zbornik avtorskih prispevkov zajema tudi zbirko vseh dosedanjih desetih IRDO konferenc.

145 udeležencev 10. IRDO mednarodne konference, ki je potekala 18. in 19. marca 2015 v Mariboru je sprejelo več sklepov. Skupno sporočilo vsem pa je, da je potrebno družbeno odgovornost vgraditi že v izobraževalni sistem, da vodilni kadri v podjetjih in organizacijah še vedno premalo poznajo prednosti, ki jih prinaša družbena odgovornost, predvsem pa da morajo k družbeni odgovornosti pristopiti vodilni organi v državi, saj motivirani in delovni posamezniki sami ne bodo mogli doseči primernega skupnega rezultata.

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in Univerza v Mariboru v sodelovanju s podpornimi partnerji sta 18. in 19. marca 2015 organizirala že deseto IRDO mednarodno konferenco »Družbena odgovornost in izzivi časa 2015: Načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti“. Častni pokrovitelj konference je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, na njej pa je s 75 prispevki sodelovalo 128 avtorjev iz osmih držav. Večina prispevkov je prikazala praktične izkušnje iz tujine in različnih slovenskih organizacij od podjetij do bolnišnic. Po predavanjih in razpravah v več sekcijah so predavatelji in udeleženci konference sprejeli več sklepov in sicer:

  1. Osebna in družbena odgovornost sta del življenja vsakogar.
  2. Družbena odgovornost v podjetjih je odvisna predvsem od vrednot vodilnega kadra.
  3. Načrtovanje in poročanje o družbeni odgovornosti ustvarja konkurenčno prednost podjetjem in organizacijam.
  4. Postavljanje merljivih ciljev in merjenje družbenih učinkov sta nujna za razvoj družbene odgovornosti.
  5. Nujna je povezava teoretičnega in praktičnega znanja za razvoj odgovornega posameznika.
  6. Nevladne organizacije naj vpeljujejo družbeno odgovornost v svojo prakso in v podporne mreže.
  7. Integralna zelena Slovenija je lahko nov, družbeno odgovoren model trajnostnega razvoja.

Celotni sklepi so predstavljeni na spletnem mestu inštituta IRDO.

Ob jubilejni konferenci so predstavili še knjigo – biografijo zasl. prof. ddr. Matjaža Muleja z naslovom Življenje je učitelj: od figalam do družbene odgovornosti, ki jo je ob svoji deseti obletnici obstoja izdal IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti.

»Slovenija je prvič sestavni del sveta, drugič sestavni del Evropske unije, ki zaradi prej omenjene slepe ulice sedanje civilizacije zahteva od držav članic, naj razvijajo družbeno odgovornost z zgledom, ki ga dajejo oblastniki in velika podjetja, in tretjič država, ki še ni sprejela strategije za razvoj družbene odgovornosti. Sedanja vlada ima v programu najmočnejše stranke družbeno odgovornost, a jo za zdaj uveljavlja še preveč delno. Upamo, da bo konferenca pomagala napraviti korak naprej k družbeni odgovornosti vse Slovenije. Kako to doseči, smo kot inštitut IRDO objavili večkrat,« je bil kritičen zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Programskega odbora konference. Naša država bi namreč morala strategijo za razvoj družbene odgovornosti po priporočilih Evropske unije sprejeti že pred štirimi leti.

Inštitut IRDO deluje že 11 let in vsako leto organizira konferenco o družbeni odgovornosti, ki slovenski družbi prinese veliko znanja na to temo. »Letošnji zbornik v elektronski obliki združuje prispevke avtorjev vseh desetih IRDO konferenc in tako prinaša študentom, podjetnikom in vsem drugim, ki jih družbena odgovornost zanima, neprecenljivo zbirko znanja o družbeni odgovornosti, ki je od danes brezplačno na voljo na naši spletni strani. Deset let smo se trudili in dokazali, da tudi Slovenija zmore ustvariti konferenco o družbeni odgovornosti, ki se lahko kosa v mednarodnem merilu. Z Inštitutom IRDO smo postavili center povezovanja in strokovnega znanja na področju družbene odgovornosti. Smo edina specializirana institucija za to področje v Sloveniji, ki se ukvarja samo z družbeno odgovornostjo. Morda pa se bomo morali tudi mi v prihodnosti lotiti še česa drugega, saj se konference ne pokrijejo v celoti. Vendar smo doslej združevali moči, da bi Sloveniji in svetu šlo bolje, v prihodnje pa ne vemo, kako bo,« pravi Anita Hrast, direktorica Inštituta IRDO in vodja Organizacijskega odbora konference.

Znanstveni partner konference je bila Univerza v Mariboru, strokovni partner Visoka šola za računovodstvo, nacionalna partnerja pa SPIRIT Slovenija Javna agencija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Konferenco je Inštitut IRDO organiziral v sodelovanju s podpornimi partnerji: Mednarodno akademijo za sistemske in kibernetske znanosti, Dunaj (IASCYS), Evropsko akademijo znanosti in umetnosti, Salzburg, CSR Europe – Enterprise 2020, Združenjem delodajalcev Slovenije, Združenjem Manager, Štajersko gospodarsko zbornico, DOBA Fakulteto za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, Združenjem CAAP, so.p., Fundacijo Prizma – fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, Slovenskim inštitutom za standardizacijo (SIST), Slovenskim združenjem za kakovost in odličnost, Slovenskim društvom za odnose z javnostmi (PRSS), Društvom za marketing Slovenije (DMS).

Partner klipinga je bil Press Clipping. Medijski partnerji so bili TSmedia d.o.o. (planet.siol.net, najdi.si), Večer, časopisno založniško podjetje, d.d., Radio Marš, RTV Slovenija – TV Maribor, Radio Maribor in Med.Over.Net. Sponzorji konference so Prohit d.o.o., Medis-M d.o.o., Identiks, kartični sistemi d.o.o., Etika d.o.o., Intera d.o.o., Vino Frešer in Pohorska kavarna. Donatorji konference so bili Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Tiko-Pro d.o.o. in Zadruga Dobrina. Generalni sponzor konference je bil Nova KBM d.d..

Dodatne informacije: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, WWW.IRDO.SI

  • Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO in predsednica Organizacijskega odbora konference, e-pošta: anita.hrast@irdo.si, info@irdo.si, www.irdo.si , tel.: 031 344 883
  • prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovnega sveta in RS ZRC IRDO ter predsednik Programskega odbora konference, e-pošta: mulej@uni-mb.si, tel. 031 393 916;

Fotogalerija je dosegljiva na spletnem mestu www.irdo.si, za fotografije v višji resoluciji pišite na naslov anita.hrast@irdo.si.

Sklepi konference, IRDO 2015

IRDO logo

Nazaj na vrh