29.5.2018 v Novi Gorici: Z ODGOVORNIM NAKUPOM PRISPEVAM K DRUŽBENIM UČINKOM

Vabljeni na srečanje predstavnikov javnega sektorja, gospodarstva, socialne ekonomije in zainteresirane javnosti v torek, 29.maja 2018 v veliki dvorani mestne hiše Nova Gorica na Trgu Edvarda Kardelja 1. s pričetkom ob 9. uri.

PROGRAM SREČANJA JAVNEGA SEKTORJA, GOSPODARSTVA IN SOCIALNE EKONOMIJE

PRIJAVA NA SREČANJE

Prijave zbiramo do 25. maja 2018.

Subjekte socialne ekonomije, ki želijo na srečanju predstaviti ponudbo svojih storitev in izdelkov naprošamo, da se prijavijo najkasneje do 23.5.2018.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Prijavnica – prijavite se na tej povezavi

 

KOMU JE DOGODEK NAMENJEN?

Javnemu sektorju:

 • Županom, svetnikom, direktorjem, ravnateljem, načelnikom in drugim odločevalcem
 • Strokovnim osebam, kompetentnim za področje nabave in javnega naročanja
 • Strokovnjakom, ki sodelujejo z zavezanci za javna naročila na področju načrtovanja in izvajanja javnih naročil

Gospodarstvu:

 • Vodstvom podjetij, ki si prizadevajo za družbeno odgovorno poslovanje
 • Strokovnim osebam, ki v podjetjih sodelujejo pri pripravi poslovnih strategij
 • Vodjem nabavnih služb

Subjektom socialne ekonomije:

 • Socialnim podjetjem
 • Invalidskim podjetjem
 • Zaposlitvenim centrom
 • Nevladnim organizacijam
 • Zadrugam

Podpornemu okolju:

 • Centrom za podporo ranljivim skupinam, ki vidijo priložnost v vključevanju v podjetniške zgodbe
 • Združenjem socialnih podjetij, invalidskih podjetij, zaposlitvenih centrov, nevladnih organizacij, zadrug in drugim oblikam povezovanja za družbene učinke
 • Izobraževalnim in raziskovalnim ustanovam
 • Razvojnim agencijam, pospeševalcem gospodarstva in podjetništva

Zainteresirani javnosti, ki želi spoznati, kako razvijati okolje po meri ljudi.

Medijem za osveščanje javnosti o pristopih k trajnostnemu razvoju družbe.

 

KJE BO DOGODEK POTEKAL

Zemljevid lokacije srečanja ter parkirišč v Novi Gorici (klikni na povezavo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT ORGANIZATORJA

Mestna občina Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 1

5000 Nova Gorica

Erika Zuodar, Projektna pisarna

erika.zuodar@nova.gorica.si

05 3350 350

www.nova-gorica.si

 

KAJ JE SOCIALNO PODJETNIŠTVO?

Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in povezanost, spodbuja sodelovanje ljudi, krepi sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, spodbuja socialne inovacije, zagotavlja dodatno ponudbo izdelkov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno vključenost in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin ljudi na trgu dela (Zakon o socialnem podjetništvu).

 

O PROJEKTU INNO-WISEs

Projekt INNO-WISEs je namenjen podpori subjektom socialne ekonomije: pripravi strategij in akcijskega načrta za dvig tehnoloških in upravljavskih kompetenc, razvoju in pilotni izvedbi inovativne tehnološke platforme s podpornimi orodji ter izvedbi usposabljanj za dvig tehnoloških in upravljavskih kompetenc. Financira se iz transnacionalnega evropskega programa Interreg Srednja Evropa, ki spodbuja sodelovanje držav srednje Evrope. Projekt povezuje 11 partnerjev iz Slovenije, Češke, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Poljske in Slovaške.

Nazaj na vrh