300 milijonov za zmanjševanje brezposelnih mladih

Vlada je sprejela nov načrt Jamstva za mlade do leta 2020. Mladim do 29 let več priložnosti v zaposlovanju.

Gospodarska kriza se močno izraža tudi na trgu dela v Sloveniji. Ob začetku krize so bili med prvimi odpuščeni mladi. Razmere so se sicer v zadnjem letu izboljšale, mladi, ki so delovno sposobni, pa se pogosto dlje izobražujejo. Med mladimi prevladuje srednja izobrazba.

Več priložnosti

Po pozivu Evropske komisije je vlada RS sprejela Izvedbeni načrt jamstva za mlade za obdobje 2016 – 2020. Komisija je namreč pozvala, da naj vse države, ki so članice EU, zagotovijo, da bodo vsi mladi, do starosti 25 let, v štirih mesecih po koncu šolanja ali pričetku brezposelnosti, dobijo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo.

Mladi pozno vstopajo na trg dela

V Sloveniji mladi pozno vstopajo na trg dela, zato bodo v ciljno skupino jamstva za mlade v Sloveniji prišteli vse osebe, ki še niso dopolnile 30 let. Na strani Ministrstva za delo so zapisali: »S sprejetjem jamstva za mlade Slovenija jamči, da bo vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let ponujena zaposlitev, usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali drugo izobraževanje, povezano s potrebami delodajalcev, v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.«.

Novi načrt zajema 15 ukrepov, ti pa se delijo na preventivni in sekundarni sklop

Pretekli ukrep je veljal zgolj od leta 2014 do 2015. Tako bo ta, sprejet letos, v primerjavi z lanskim, dajal več pozornosti tudi dlje časa mlajšim brezposelnim. Izvedbeni načrt zajema 15 ukrepov, znotraj teh pa se bodo izvajale različne aktivnosti resorjev, ki so smiselno združene glede na zastavljene cilje.

Kot so pojasnili na ministrstvu se ukrepi delijo na dva vsebinska sklopa: preventivni sklop, namenjen mladim, ki še niso prišli na trg, ter drugi sklop, ki je namenjen hitri aktivaciji mladih na trgu dela. Znotraj obeh so predvideni kratkoročni programski ukrepi. Na voljo bodo številna izobraževanja, predavanja, ki bodo zagotovo pomagala vsakemu posamezniku.

V petih letih za projekt namenjenih okoli 300 milijonov evrov

V prvih dveh letih je namenjeno 70 in 62 milijonov evrov, nato se bodo sredstva postopoma zmanjšala. Predvideva se znižanje brezposelnosti mladih, zato se ocenjujejo nekoliko nižja potreba po ukrepanju in posledično nižja sredstva na letni ravni v obdobju 2018-2020. V shemo jamstva za mlade se oseba do 29 let vključi z vpisom v evidenco brezposelnih oseb. Za njo veljajo enaka pravila kot za druge brezposelne. To pomeni, da mora aktivno iskati zaposlitev.

facebook-mms

Več si lahko preberete na: http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT14%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2Fca8accd245b04701c1257fab002f725f%3FOpenDocument&cHash=3fda5e8ed061795e1dc307bcc3cbcdcd

Nazaj na vrh