INNO-WISEs

Ime projekta: INNO-WISEs

Program: Interreg Srednja Evropa

O projektu:

Pobude socialnih inovacij lahko ustvarjajo izdelke, storitve in modele, ki se odzivajo na strukturne preobrazbe civilnih skupnosti – vendar so v Srednji Evropi še vedno krhki in neenakomerno razpršeni. Cilj projekta socialnih ustvarjalcev je izboljšati zmogljivosti socialnih inovacij z delom s finančniki, podjetniki, oblikovalci politik in državljani o tem, kako ustvariti nove živahne ekosisteme kot rezultat od spodaj navzgor njihovega medsebojnega vpliva. Projekt bo vzpostavil nadnacionalni izobraževalni program za usposabljanje in povezovanje družabnikov (i) s pomočjo srednjeevropske učne in inovacijske skupnosti. Edinstveni izobraževalni paket, ki ga je razvil projekt, bo vključevala partnerske regije in druge srednjeevropske regije, ki se soočajo s socialnimi izzivi. Projekt bo usposabljal različne akterje pri načrtovanju in izvajanju učinkovitih in trajnostnih pobud za socialne inovacije. Poleg tega bo projekt izvajal dejavnosti, v katerih lahko pridobijo pridobljene veščine v prakso z načrtovanjem lastnih pobud, ki bodo odgovorile na dejanske transnacionalne ali lokalne socialne izzive. Namen projekta je zagotoviti kompleksen koncept in program za akterje socialnih inovacij, ki bodo nadomestili razpršene pobude za spremembe, ki so trenutno na voljo v tem sektorju.

Spletna stran: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/INNO-WISEs.html

Nazaj na vrh