Akcija za izboljšanje pogojev za sofinanciranje NVO

Zavod PIP si prizadeva za spremembe na področju izvajanja občinskih javnih razpisov v podravskih občinah. Cilj je zagotoviti javne razpise, ki bodo objavljeni čim bolj zgodaj, postopki izvedeni v najkrajšem možnem času in bo zagotovljena transparentnost glede delitve javnih sredstev. V ta namen so občinam predstavili Priročnik o izvajanju občinskih razpisov, ki so ga pripravile slovenske nevladne organizacije, vključno z Zavodom PIP. Priročnik predstavlja občinskim uradnikom kakovostni pripomoček pri zagotavljanju kakovostnih javnih razpisov.

http://nevladna.zavodpip.si/sl/za_boljse_obcinske_razpise_za_NVO

Občinam pomagajo izboljšati javne razpise za nevladne organizacije

Financiranje nevladnih organizacij je za občino pomembno in smiselno zato, ker NVO s svojim delovanjem ustvarjajo pozitivne učinke v lokalni skupnosti, kar pomeni, da zadovoljujejo potrebe občank in občanov. Občina z javnimi sredstvi sofinancira tiste programe NVO, ko so namenjeni javnosti in jih lokalna skupnost prepozna kot družbeno koristne. Nevladne organizacije pomembno prispevajo k uresničevanju ciljev razvojnih strategij in drugih javnih politik občine. S tem, ko sofinancira njihovo delovanje, lahko občina svoje cilje doseže z bistveno  manjšimi stroški  ter večjim učinkom.

Najtransparentnejša oblika sofinanciranja programov nevladnih organizacij so javni razpisi. V Zavodu PIP ugotavljajo, da njihovo izvajanje v posameznih občinah že vrsto let ne izpolnjuje pričakovanj NVO. Pri tem še posebej opozarjajo na problematiko poznih objav razpisov, šele po sprejetju proračuna, ki ponavadi ni sprejet pred pomladjo. Tako se razpisni postopki zaključijo šele v jeseni, ko izbrane organizacije naposled podpišejo pogodbe o sofinanciranju in to tako rekoč pred zaključkom njihovega celoletnega izvajanja. Takšna neustrezna in nevzdržna praksa nevladnim organizacijam povzroča nemalo težav z zagotavljanjem sprotnega financiranja aktivnosti, otežuje pa tudi učinkovitejše načrtovanje poslovanja, prijav na nacionalne in evropske javne razpise in nenazadnje vpliva na kakovost izvajanja programov.

V okviru slovenskih regionalnih stičišč nevladnih organizacij in CNVOS je bil izdelan Priročnik o izvajanju občinskih razpisov (avtorji Monika Kostanjevec, Tina Divjak, Petra Cilenšek, Bojan Golčar in Samo Vesel), ki je namenjen pripravljalcem razpisov na občinah, za vzpostavitev takšnega načina sofinanciranja, ki bo zagotovil izbor najboljših storitev nevladnih organizacij, tem pa omogočil njihovo optimalno delovanje. Priročnik predstavlja celovito orodje za pripravo javnih razpisov in vključuje predstavitev vseh razpoložljivih instrumentov sofinanciranja programov nevladnih organizacij (sofinanciranje s prostovoljskim delom, večletno financiranje, financiranje v obdobju začasnega financiranja, razpisi pred sprejetjem proračuna, neposredno financiranje, preplačila), načina izvedbe javnih razpisov, ocenjevanja prispelih vlog, načina razdelitve sredstev med upravičence. Dodani so tudi vzorci vseh potrebnih obrazcev za izvajanje javnih razpisov in spremljanje izvajanja programov.

Priročnik je bil posredovan županom in vodstvom občinskih uprav vseh 41 podravskih občin, z izraženim pričakovanjem, da bodo zapisana priporočila in napotki vključeni v besedila javnih razpisov že v letu 2016. Nevladniki pričakujejo, da bodo vključeni vsi instrumenti sofinanciranja, kar bo zagotovilo učinkovito in kakovostno izvajanje njihovih programov.

Screen Shot 2016-01-18 at 14.14.40

Priročnik je v elektronski obliki na voljo TUKAJ

Za dodatna pojasnila glede Priročnika o izvajanju občinskih razpisov: Bojan Golčar, vodja Regionalnega stičišča NVO Podravja (Zavod PIP), telefon: 02 234 21 46,

e: bojan.golcar@zavodpip.si

 

Nazaj na vrh