Aktualni razpisi in razpisi v pripravi 2016

Razpisi MGRT v 2016

Predvidena sredstva iz EU skladov v obdobju 2014-2020 (EU+SLO): 885 mio EUR Razpisana sredstva MGRT v 2016 v skupni vrednosti: 349.348.000 EUR

Od tega:

  • EU sredstva za programsko obdobje 2007-2013: 500.000 EUR povratna sredstva
  • EU sredstva za programsko obdobje 2014-2020: 180.000 EUR nepovratna sredstva
  • Integralna sredstva: 668.000 EUR (57.946.000 EUR nepovratna sredstva in 64.722.000 EUR povratna sredstva)

Predvidena izplačila v 2016 skupaj: 204.943.000 EUR

Predvidena izplačila po področjih:
Podjetništvo in konkurenčnost: 121.400.000 EUR skupaj, (6.300.000 EUR EU nepovratna sredstva in 600.000 EUR integrala nepovratna sredstva in 114.500.000 EUR EU povratna sredstva)

Regionalni razvoj: 72.419.000 EUR skupaj (12.364.000 EUR EU nepovratna sredstva in 27.694.000 EUR integrala nepovratna sredstva in 32.361.000 integrala povratna sredstva) Socialno podjetništvo: 2.018.000 EUR skupaj (1.718.000 EUR EU nepovratna sredstva in 300.000 EUR integrala nepovratna sredstva)

Lesarstvo: 4.550.000 EUR skupaj, (4.000.000 EUR EU nepovratna sredstva in 550.000 EUR integrala nepovratna sredstva)
Internacionalizacija: 4.599.000 EUR skupaj (3.249.000 EUR EU nepovratna sredstva in 1.350.000 EUR integrala nepovratna sredstva)

Turizem: 1.975.000 EUR skupaj (1.947.000 EUR EU nepovratna sredstva in 28.000 EUR integrala nepovratna sredstva)

PREDSTAVITEV RAZPISOV: predstavitev_2016

Vir: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/predstavitev_2016-03-25_za_splet.pdf

Nazaj na vrh