Alpine space programme 2014 – 2020

Objavljen je prvi poziv za Alpine space programme 2014-2020, ki je čezmejni program EU in podpira trajnostni regionalni razvoj na območju Alp: Sloveniji, Avstriji, Švici, Liechtensteinu in severnem delu Italije, južnem delu Nemčije in Jugovzhodnem delu Francije.

Prioritete programa so inovativnost, zmanjšanje ogljičnega odtisa, primerno bivanje v Alpski regiji in uspešno upravljanje Alpske regije.

Program kot nosilec razvoja in sprememb združuje vzpodbujanje in financiranje ciljno usmerjenih projektov, vzpodbuja dialog o povezovalni politiki in prihodnosti Alpskega prostora ter deluje kot pobudnik sodelovanja in iskanja rešitev na programskem območju.

Prijavitelji so lahko pravne osebe javnega in zasebnega prava: javni organi, agencije, mala in srednja podjetja, izobraževalne ustanove in centri, organizacije podpornega okolja, interesne skupine in nevladne organizacije, katerih delovanje je povezano s prioritetami programa. Vzpodbuja se javno-zasebno sodelovanje.

Vsak projekt mora imeti vsaj 4 projektne partnerje iz 3 različnih držav Alpske regije.

Prvi poziv za projektne predloge najdete na: http://www.alpine-space.eu/about-the-programme/asp-2014-2020/1st-call-for-project-proposals/

 

content_header

Nazaj na vrh