BOLJE, družba za odgovorno ravnanje z odpadki, d.o.o., so.p.

Trstenjakova ulica 8, 8000 Murska Sobota
031 331 877

Vizija in poslanstvo

S prihodki od izvajanja storitev odvoza organskih odpadkov želimo ustvarjati delovna mesta za ranljive skupine prebivalstva. Iz zbranega odpadnega jedilnega olja želimo kot edini v Sloveniji proizvajati okolju prijazne produkte, s tem pa odpirati nova delovna mesta.

Kratek opis organizacije

Socialno podjetje BOLJE je ustanovljeno s strani humanitarne organizacije Ozara Slovenija in je registriran zbiralec ter prevoznik odpadkov.

Glavna dejavnost

Odvoz organskih odpadkov – biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov ter odpadnega jedilnega olja

Nazaj na vrh