Centerkontura d.o.o.

Kratek opis organizacije:

Družba Centerkontura organizira in razvija različne storitvene in proizvodne dejavnosti v funkciji  usposabljanja in zaposlovanja invalidov in drugih ranljivih skupin oziroma težje zaposljivih oseb. Družba posluje kot gospodarski subjekt in kot invalidsko podjetje, ki je del socialne ekonomije. Z različnimi programi oziroma dejavnostmi družba deluje na slovenskem trgu že od leta 1996.   Poslanstvo družbe Centerkontura je izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih  oseb iz ranljivih skupin z namenom izboljšanja njihove zaposljivosti, kakovosti življenja uporabnikov,  krepitve njihove notranje moči in vključevanja v družbo ter spodbujanje enakih možnosti.

Glavna dejavnost:

Dejavnost družbe Centerkontura obsegajo predvsem naslednji storitveni in proizvodni programi oziroma dejavnosti – ključne aktivnosti:

• agencija za zaposlovanje (posredovanje začasne delovne sile in druga oskrba s človeškimi viri),

• izobraževanje in usposabljanje (organizacija izobraževanih srečanj, izpitni center EBC*L, učna  delavnica v gostinstvu),

• poslovne in tehnične storitve (računovodske in servisne storitve ter kooperacije),

• svetovanje in raziskave (podjetniško in poslovno svetovanje, razvojni projekti, strokovne analize in  raziskave na področju družboslovja in humanistike),

• socialno varstvo (pomoč na domu, gospodinjska pomoč),

• založništvo (priprava in izdajanje knjig, periodike in učne/izobraževalne literature),

• zaposlitvena rehabilitacija (storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, program socialne  vključenosti).

Glede na različne programe družba Centerkontura zaposluje visoko usposobljene strokovnjake različnih strok z dragocienimi izkušnjami in sicer psihologe, specialne in rehabiltiacijske pedagoge, delovne terapevte, sociologe, socialne delavce, andragoge ter organizatorje dela. V strokovnih timih sodelujejo tudi uveljavljeni zdravniki specialisti medicine dela in splošne psihiatrije. Dejavnosti družbe Centerkontura se odvijajo na več lokacijah v Ljubljani in Kranju.

Nazaj na vrh