Društvo TOTI DCA Maribor, so.p.

Število ogledov: 7147

Društvo TOTI DCA Maribor je medgeneracijski dnevni center aktivnosti, namenjen povezovanju, vključevanju in druženju starejših ter mlajših uporabnikov. Pri nas lahko aktivno preživite prosti čas z vključitvijo v društvene aktivnosti.

Naša vizija je spodbujati aktivno življenje starejših. Zasledujemo in prilagajamo potrebe lokalnega okolja ter ljudi, vključene v programe in aktivnosti društva, ki vodijo k ohranjanju samostojnega življenja ter izboljšanju počutja. Naši programi so za vse uporabnike brezplačni, uporabniki in prostovoljci pa predstavljajo temelje za razvoj socialnega podjetništva.

Poslanstvo društva je delovanje v dobro starejših v pokoju, tistih, ki se nanj pripravljajo, dolgotrajno brezposelnih in tistih, ki želijo v družbi ostati aktivni ter ohraniti kvalitetno življenje.  Prav tako se zavedamo pomembnosti sodelovanja z mlajšimi uporabniki, predvsem prostovoljci.

Ponujamo vključevanje v programe aktivnosti, ki so za uporabnike brezplačni:

  • tuji jeziki, računalništvo, ustvarjalne delavnice, kuharska delavnica, likovna delavnica, literarni krožek, mojstrska delavnica, hobby delavnice, vaje spomina, meditacija, joga, telovadba, druženje, pogovor, bralni kotiček, igranje družabnih iger, predavanja z različnih področij, predstavitve drugih društev itd.

Prav tako nudimo svetovanje in pomoč pri reševanju težav s strokovnjaki na področju:

  • zdravstva (zdravnica),
  • prava (pravnica),
  • pacientovih pravic (varuh bolnikovih pravic),
  • psihosocialne pomoči (psiholog).

Pri izvajanju programov in aktivnostih se povezujemo z raznimi društvi in institucijami s kulturnih, športnih, zdravstvenih, socialnih, pravnih področij in področij vključevanja v mrežo prostovoljstva. Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti uporabnikov in pri tem upošteva in omogoča vstop vsem uporabnikom.

Naše vrednote so:

  • pripadnost in vključenost
  • medgeneracijsko sodelovanje
  • prostovoljstvo
  • enakopravnost med uporabniki
  • soustvarjanje medsebojnih vezi in programa aktivnosti.

Nazaj na vrh