Društvo TOTI DCA Maribor, so.p.

Gorkega ulica 34, 2000 Maribor
041 340 075

Društvo TOTI DCA Maribor je medgeneracijski dnevni center aktivnosti, namenjen povezovanju, vključevanju in druženju starejših ter mlajših uporabnikov. Pri nas lahko aktivno preživite prosti čas z vključitvijo v društvene aktivnosti.

Naša vizija je spodbujati aktivno življenje starejših. Zasledujemo in prilagajamo potrebe lokalnega okolja ter ljudi, vključene v programe in aktivnosti društva, ki vodijo k ohranjanju samostojnega življenja ter izboljšanju počutja. Naši programi so za vse uporabnike brezplačni, uporabniki in prostovoljci pa predstavljajo temelje za razvoj socialnega podjetništva.

Poslanstvo društva je delovanje v dobro starejših v pokoju, tistih, ki se nanj pripravljajo, dolgotrajno brezposelnih in tistih, ki želijo v družbi ostati aktivni ter ohraniti kvalitetno življenje.  Prav tako se zavedamo pomembnosti sodelovanja z mlajšimi uporabniki, predvsem prostovoljci.

Ponujamo vključevanje v programe aktivnosti, ki so za uporabnike brezplačni:

  • tuji jeziki, računalništvo, ustvarjalne delavnice, kuharska delavnica, likovna delavnica, literarni krožek, mojstrska delavnica, hobby delavnice, vaje spomina, meditacija, joga, telovadba, druženje, pogovor, bralni kotiček, igranje družabnih iger, predavanja z različnih področij, predstavitve drugih društev itd.

Prav tako nudimo svetovanje in pomoč pri reševanju težav s strokovnjaki na področju:

  • zdravstva (zdravnica),
  • prava (pravnica),
  • pacientovih pravic (varuh bolnikovih pravic),
  • psihosocialne pomoči (psiholog).

Pri izvajanju programov in aktivnostih se povezujemo z raznimi društvi in institucijami s kulturnih, športnih, zdravstvenih, socialnih, pravnih področij in področij vključevanja v mrežo prostovoljstva. Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti uporabnikov in pri tem upošteva in omogoča vstop vsem uporabnikom.

Naše vrednote so:

  • pripadnost in vključenost
  • medgeneracijsko sodelovanje
  • prostovoljstvo
  • enakopravnost med uporabniki
  • soustvarjanje medsebojnih vezi in programa aktivnosti.

Nazaj na vrh