Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice

Društvo združuje ljudi, ki se strokovno ukvarjajo z brezdomstvom in njim povezanimi pojavi ter ljudi, ki brezdomstvo in s tem povezano socialno izključenost doživljajo. Skrbimo za spoznavanje in preučevanje brezdomstva, za preprečevanje brezdomstva, izboljševanje življenjskih pogojev brezdomnih ljudi, za razvoj praktičnih oblik dela ter publicistično dejavnost na tem področju. Društvo deluje v smeri zmanjševanja osebne, socialne, ekonomske, pravne škode ter dodajanja moči brezdomnim.

Kratek opis organizacije:

Društvo Kralji ulice je samostojna nevladna organizacija namenjena brezdomnim in sorodnim socialno odrinjenim skupinam ljudi. Nudimo strokovno pomoč in podporo pri vključevanju v formalne in neformalne oblike pomoči ter omogočamo in povečujemo dostopnost do družbenih virov.

Glavna dejavnost:

V društvu izvajamo različne programe, ki smo jih zastavili na podlagi potreb brezdomnih ljudi. Začeli smo s projektom cestnega časopisa Kralji ulice, ki je oblika samopomočnega programa za brezdomne. Nadaljevali smo z razvojem drugih programov: dnevnega centra za brezdomne, Univerze pod zvezdami (različne neformalne oblike izobraževanj), športne sekcije, programa nastanitvene podpore in zaposlitvenega socialno podjetniškega projekta Posredovalnice rabljenih predmetov. Pomembno je še terensko delo prek katerega lahko dosežemo tudi najbolj marginalizirane ljudi, ki se izogibajo stika z institucijami. V delovanje društva se vključujejo tudi prostovoljci/ke.

Glavni uporabniki naših dejavnosti so Brezdomni ljudje in sorodne družbeno najbolj odrinjene skupine ljudi.

Nazaj na vrh