Ekonomski institut Maribor, d.o.o., PE Center razvoja človeških virov

Vizija in poslanstvo:

Vizija: Postati najbolj zaželen partner in ponudnik inovativnih storitev na področju razvoja človeških potencialov. Cilji: Krepiti kompetence in izboljšati konkurenčnost posameznikov in podjetij; izboljšati zaposljivost prebivalstva; spodbuditi razvoj socialnega podjetništva in družbenih inovacij ter prispevati k ustvarjanju pogojev za trajnostni razvoj. 

Kratek opis organizacije:

V eim, Centru razvoja človeških virov, nepridobitni, strokovni instituciji spodbujamo razvoj in krepitev človeškega kapitala v podjetjih in organizacijah, družbeno odgovornost ter razvoj podjetnosti in podjetništva. Z različnimi aktivnostmi prispevamo k izboljšanju zaposljivost prebivalstva, še posebej ranljivih skupin, omogočamo pridobivanje aktualnih kompetenc in spodbujamo kulturo vseživljenjskega učenja. S spodbujanjem razvoja socialnega in drugih inovativnih oblik podjetništva, prispevamo k oblikovanju pogojev za stabilne družbene odnose in trajnostni razvoj ter k reševanju demografskih izzivov. Z razvojem in izvajanjem programov usposabljanja, prilagojenih potrebam okolja in s sofinanciranjem le-teh omogočamo lažji dostop do kakovostnih znanj. Za povečevanje investicij na področju človeških virov in zaposlovanja združujemo sredstva na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Glavna dejavnost:

Posamezniki, podjetja, socialna podjetja, lokalne skupnosti

Nazaj na vrh