Grunt, Združenje za razvoj odgovorne in sodelovalne potrošnje, so. p.

Poslanstvo:

Naše poslanstvo je razvijanje in oživljanje starega mestnega jedra ter degradiranih območij z družbeno in okoljsko odgovornimi praksami.

Namen:

 • spodbujanje in razvijanje odgovorne potrošnje:
 • * ponovna uporaba rabljenih predmetov,
 • * prepoznavanje vrednosti rokodelskih izdelkov,
 • * prepoznavanje vrednosti lokalne potrošnje,
 • * razvijanje potenciala odgovornega turizma,
 • spodbujanje in razvijanje sodelovalne potrošnje in ekonomije delitve kot inovativne metode za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov,
 • spodbujanje in razvijanje povezovanja mesta s podeželjem, z namenom višanja lokalne potrošnje in odgovornega turizma kot načina razvoja novih možnosti zaposlovanja in zagotavljanja dodatnih delovnih mest,
 • povezovanje podobnih organizacij, posameznikov in iniciativ za skupno dobro,
  krepitev solidarnosti, kohezije in sodelovanja med ljudmi z namenom gradnje tako lokalne skupnosti kot spodbudnega okolja za razvoj socialnega podjetništva,
 • spodbujanje socialne integracije in poklicne reintegracije najbolj ranljivih skupin ljudi.

Trgovina poovne uporabe Reciklarnica

 

LOGO_reciklarnica_01

Ime: Reciklarnica
Naslov: Šutna 18, 1240 Kamnik
E-naslovinfo@reciklarnica.si
Web: www.reciklarnica.si
FBwww.facebook.com/reciklarnica

Poslanstvo Reciklarnice je osveščanje o odgovornem vedenju potrošnika, možnostih ponovne uporabe in delitve dobrin, ki posredno pripomoreta k manjšanju količine odpadkov.

Ukvarjamo se z odgovorno potrošnjo:
– s predelavo tekstila in drugih materialov v nove, uporabne predmete,
– s prodajo rabljenih predmetov (tekstila, keramike, pohištva…),
– v manjši meri pa tudi s prodajo rokodelskih izdelkov.

Redno organiziramo delavnice za odrasle in otroke s področja ročnih spretnosti in ponovne uporabe, s svojimi izdelki in izdelkih na delavnicah pa tudi sodelujemo pri oblikovanju javnega prostora z aktivno participacijo občanov in vračanju življenja na prazne mestne ulice.

Nazaj na vrh