Inštitut Sofijin Izvir ~Waldorfski vrtec Studenček Maribor~

Število ogledov: 4081

Področje prodaje:

  • storitve izobraževanja in usposabljanja

Vizija in poslanstvo: 

Inštitut Sofijin Izvir, zdravilna pedagogika in izobraževanje Maribor, je bil ustanovljen januarja 2011. Inštitut je namenjen razvoju sodobnih vzgojno-izobraževalnih konceptov in njihovem apliciranju v prakso.
Pedagoška načela in metodično-didaktični pristopi, ki v svoj pedagoški proces integrirajo umetnost, etnološko izročilo, biološko dinamično kmetovanje, socialne programe, rokodelske dejavnosti, doživljanje narave in gibanja – delujejo na otroka terapevtsko in vzpodbudno za vzgojo k zdravemu načinu življenja in celostnemu razvoju.
Pri obravnavi otrok in delu s starši, v Waldorfskem vrtcu Studenček in pri vseh Dodatnih dejavnostih za otroke in družine, zasledujemo najsodobnejše smernice na področju dela z majhnimi predšolskimi otroki, celostnega pristopa in vključevanja celotne družine v vzgojno-izobraževalni proces v duhu salutogeneze, ki izhaja iz vprašanja »kaj dela človeka zdravega?«.

Kratek opis organizacije:

Prvi waldorfski vrtec v Mariboru je pričel s svojim delovanjem na Studencih, natančneje na Valvasorjevi 94 že leta 2000. Od takrat se je waldorfska pedagogika v Mariboru razvijala in širila. Zato sem zaradi zanimanja in podpore staršev ob širitvi leta 2010 ustanovila še en waldorfski vrtec, ki se je iz ene skupine na začetku, do danes, razvil v Waldorfski vrtec Studenček, s 4 skupinami. Poslujemo na dveh lokacijah na Studencih – poleg enote na Valvasorjevi ulici 94 deluje še manjša enota na Pekrski cesti 6 in skupno vključujemo ca. 75 otrok v starosti od 11 mesecev do 7. leta ter imamo 15 zaposlenih. Vključitev otroka v naš vrtec je sofinanciranan v deležu 85% sredstev, ki bi jih prejeli za otroka ob vključitvi v javni vrtec. Vrtec deluje v okviru Inštituta Sofijin Izvir Maribor.

Naši produkti/storitve:

  • dnevno varstvo otrok
  • praktično usposablanje waldorfskih vzgojiteljev
  • dodatne dejavnosti za otroke in družine

Reference:

Od leta 2011 do danes je naš vrtec obiskovalo preko 400 otrok. Starši so zelo zadovoljni saj kljub visokemu doplačilu zaradi nizkega sofinanciranja storitve zanimanje za naš vrtec nenehno raste.

Nazaj na vrh