Javni zavod Cene Štupar

Število ogledov: 9291

Vizija in poslanstvo:

Vizija sodelavcev javnega zavoda Cene Štupar – CILJ je, da v osrednjeslovenski regiji postanemo ključna izobraževalna organizacija za razvoj in izvajanje programov za potrebe gospodarstva, medkulturnega in medgeneracijskega povezovanja.

Naše poslanstvo temelji na vključevanju najširšega kroga ljudi v vseživljenjsko učenje, da z našo pomočjo v spodbudnem okolju razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno življenje in delo

Kratek opis organizacije:

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljane je ena izmed večjih organizacij na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. Javni zavod je že več kot 50 let v ožjem in širšem okolju prepoznaven po pestri ponudbi formalnih in neformalnih programov za vse generacije.

V zadnjih desetih letih je dosegel velik razvoj na področju srednješolskega izobraževanja za odrasle, pridobiva licence za potrjevanje in preverjanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, razširja in prenavlja ponudbo na področju izobraževanja tujih jezikov in slovenščine za tujce. Okolju ponuja bogato paleto neformalnih programov in splošnih javnoveljavnih programov – usposabljanja za življenjsko uspešnost. Vsem odraslim in mladostnikom omogoča brezplačno dokončanje osnovne šole, ki jo financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Glavna dejavnost:

Izobraževanja odraslih na področju programov za pridobitev izobrazbe:

 • Osnovna šola za odrasle in mladostnike,
 • srednješolska izobraževanja (SPI, SSI, PT in PTI programi).

Splošno izobraževanje in usposabljanje:

 • Jezikovna izobraževanja,
 • računalniška izobraževanja,
 • usposabljanja in izpopolnjevanja,
 • tečaji, seminarji in delavnice za osebnostno rast,
 • študijski krožki,
 • usposabljanja za življenjsko uspešnost.

Projektno delo in ostale aktivnosti

 • Domači in tuji projekti,
 • Podjetniški center,
 • Interkulturni center,
 • Center za medgeneracijsko učenje.

Koncesija

Koncesija za opravljanje storitev za trg dela.

Nazaj na vrh