Karso zaposlitveni center d.o.o.

Vizija in poslanstvo:

Osebam z zmanjšano delovno zmožnostjo omogočiti njim primerno zaposlitev. Pošteno plačilo za pošteno delo.

Kratek opis organizacije:

Ustanovitev Zaposlitvenega centra; Karso Zaposlitveni center, d.o.o. je invalidnim osebam v Pivki in Slovenskih Konjicah omogočila zaposlitev na zaščitenih delovnih mestih, s čimer je ponujena možnost, da se invalidne osebe zaposlijo v delovnem okolju, ki je primerno njihovim sposobnostim. S tem je uresničena temeljna človekova pravica do zaposlitve tudi osebam, ki jim ta možnost do sedaj ni bila omogočena. Socialno – ekonomska integracija invalidov na trg delovne sile je cilj, ki je postavljen z ustanovitvijo družbe.

Ustanovitev Zaposlitvenega centra; Karso Zaposlitveni center, d.o.o. je invalidnim osebam v Pivki in Slovenskih Konjicah omogočila zaposlitev na zaščitenih delovnih mestih, s čimer je ponujena možnost, da se invalidne osebe zaposlijo v delovnem okolju, ki je primerno njihovim sposobnostim. S tem je uresničena temeljna človekova pravica do zaposlitve tudi osebam, ki jim ta možnost do sedaj ni bila omogočena. Socialno – ekonomska integracija invalidov na trg delovne sile je cilj, ki je postavljen z ustanovitvijo družbe.

Glavna dejavnost:

 Urejanje zelenih in javnih površin in okolice, hišništvo, čiščenje poslovnih objektov, kooperantska dela

Nazaj na vrh