KonektOn, Center poslovnih storitev, d.o.o.

Obrtno industrijska cona, Hrpelje 19b, 6240 Kozina
+386 31 303 403

Poslanstvo:

Združujemo poslovne ljudi, ki iščejo in soustvarjajo poslovne in prodajne priložnosti, širijo poslovno mrežo in so željni sodobnega znanja na področjih managementa, trženja, vodenja in podjetništva. Verjamemo, da je v kolektivnem znanju in povezovanju ključen potencial za uspeh članov KonektOn skupnosti. Zavzemamo se za razvoj odprte podjetniške kulture v okolju, pri čemer izobraževalna, mentorska in svetovalna dejavnost segajo na področja sodelovalnega, socialnega in ženskega podjetništva. Proaktivno nastopamo v okolju, identificiramo interese naših strateških deležnikov – članov KonektOn skupnosti ter ponujamo njim prilagojene rešitve in podporo za njihov poslovni uspeh.

Vizija:

Postali bomo sodobna podjetniško-managerska mreža, ki širi model sodelovalnega podjetništva po slovenskem teritoriju, v severni Italiji in hrvaški Istri. V širšem okolju bo KonektOn zaznan kot dinamična, proaktivna in dostopna organizacija. Svoje poslanstvo bomo uresničevali z notranjimi in zunanjimi strokovnjaki, ki se odzivajo na potrebe naših strateških deležnikov – članov KonektOn skupnosti. KonektOn bo z utrjenim pozitivnim ugledom ter čvrstimi poslovnimi odnosi z drugimi poslovnimi in strokovnimi akterji postal vodilna referenčna organizacija pri razvoju odprte podjetniške kulture v Sloveniji.

Kratek opis organizacije:

Podjetniški center KonektOn spodbuja sodelovanje in izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih podjetniških in poslovnih praks ob identifikaciji, razvoju in implementaciji novih poslovnih priložnosti v okolju. Ob tem se zavzema za razvoj odprte podjetniške kulture, ki jo promovira skozi lastno delo in skozi projektno delo z različnimi institucijami podpornega okolja za podjetništvo (inkubatorji, razvojnimi agencijami, zavodom za zaposlovanje, univerzami, združenji in zbornicami ipd.)

Glavna dejavnost:

Naša področja delovanja so:

  • Sodelovalno podjetništvo s poudarkom na razvoju odprte podjetniške kulture;
  • Socialno podjetništvo s poudarkom na zagotavljanju podpornega okolja za socialna podjetja na območju obalno-kraške regije;
  • Žensko podjetništvo s poudarkom na zagotavljanju podpornega okolja za podjetnice, njihovo povezovanje, usposabljanje in izobraževanje;
  • Poslovno mentoriranje s poudarkom na skupinskem mentoriranju, ki aktivira kolektivno znanje in kreativnost;
  • Poslovno svetovanje na področjih trženja, strateškega managementa, vodenja, kreativnih tehnik razmišljanja in različnih vidikov podjetništva;
  • Priprava in izvedba projektov domačih in evropskih razpisov.

Naše delovanje temelji na partnerstvu, proaktivnosti, znanju, kreativnosti, vzajemnosti, poštenosti in vztrajnosti. Zavedamo se, da je zaupanje med ljudmi pomemben dejavnik uspešnosti medčloveškega, in s tem tudi poslovnega odnosa. Saj posel smo ljudje.

Nazaj na vrh