Kooperative ZEBRA, z.b.o., so.p.

Vizija in poslanstvo

ZEBRA – za več etike v družbi

S podporo in sodelovanjem v družbeno koristnih projektih, s svojim znanjem in izkušnjami, sooblikujemo boljšo prihodnost.

Kratek opis organizacije

Kooperativa ZEBRA je zadruga, ki se zavzema za etično bančništvo po načelih FEBEA(Fédération Européenne des banques Ethiques et Alternatives – Evropska federacija etičnih in alternativnih bank: http://www.febea.org/); ta od leta 2001 tvori neodvisno mrežo etičnih oziroma trajnostnih bank in širi zavedanje o vrednotah etičnega bančništva.

Glavna dejavnost

V Kooperativi ZEBRA se zavzemamo, da bi trajnostno naravnano, etično banko, naposled ustanovili tudi v Sloveniji. Vloga etične banke je delovanje za skupno dobro, kar pomeni predvsem zbiranje in realociranje sredstev za družbene, okoljske in kulturne projekte (običajna tri področja delovanja etičnih bank). Največje razlike v primerjavi z običajnimi bankami so naslednje: maksimalno transparentno delovanje z jasno opredeljeno posojilno politiko (vlagatelji oziroma deponenti vedo, kakšne vrste projekti oziroma komitenti se kreditirajo z njihovim denarjem); podpiranje družbeno odgovornega, trajnostno naravnanega podjetništva; ter socialno vključevanje in medsebojno delovanje v mreži, ki jo tvorijo vlagatelji, banka, ter uporabniki bančnih storitev.

Nazaj na vrh