Premiki, zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma Ljubljana

Vizija in poslanstvo:

Zavod in turistična agencija za dostopni turizem Premiki sledi smernicam, ki omogočajo razvoj in aktivno ustvarjanje turizma za vse. Svojim strankam in poslovnim partnerjem bomo omogočali in jih spodbujali, da delujejo v prostoru, kjer so invalidnost, starost in druge okoliščine zgolj izzivi na poti do ustvarjanja boljšega, bolj vključujočega in enakopravnega vsakdanjika – v katerega spada tudi pravica do preživljanja prostih dni na način, ki posameznika najbolj veseli in osrečuje. Naše poslanstvo in cilji so usmerjeni v ustvarjanje dostopnega okolja, kjer lahko za vse potnike zagotavljamo brezskrbna potovanja doma in po svetu. Naši cilji so usmerjeni v trajnostni in dostopni razvoj turizma v Sloveniji, hkrati pa v ustvajanje vsevključujoče družbe, kjer smo s svojim delom vzor, zato bomo še naprej delovali po načelih socialnega podjetništva in tako omogočali vključevanje v delovno okolje najšibkejšim osebam na trgu dela. Načela socialnega podjetništva bomo vztrajno in brez odstopanj uveljavljali v svojem ožjem in širšem okolju.   Vrednote, ki jih bomo zasledovali so zanesljivost, učinkovitost, pravičnost, odgovornost, trajnost in stabilnost.

Kratek opis organizacije:

Zavod in turistična agencija za dostopni turizem Premiki je namenjena vsev, v prvi vrsti osebam s posebnimi potrebami ter njihovim svojcem. Verjamemo v koncept turizma za vse, kjer so invalidnost, starost in druge okoliščine zgolj izzivi na poti do ustvarjanja boljšega, bolj vključujočega in enakopravnega vsakdanjika – v katerega spada tudi pravica do preživljanja prostih dni na način, ki posameznika najbolj veseli in osrečuje. Odločeni smo, da bomo tako v slovenskem kot mednarodnem prostoru delovali strokovno in s posluhom za uporabnike naših storitev. Z združevanjem ponudbe in povpraševanja ustvarjamo invalidom prijazno mrežo ponudnikov, ki sega od namestitvenih objektov do celotne turistične ponudbe. Smo socialno podjetje, usmerjeno v trajnostni turizem, ki si želi s svojim delovanjem na potovanjih združiti tako osebe s posebnimi potrebami kot tudi njihove družine in prijatelje. Verjamemo, da nam bo s kakovostnimi partnerji to tudi uspelo.

Glavna dejavnost:

  • 79.110   Dejavnost potovalnih agencij
  • 79.120   Dejavnost organizatorjev potovanj
  • 79.900   Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
  • 70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

Nazaj na vrh