REPLIKATEH d.o.o.

Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana
+386 59 050 161

Vizija in poslanstvo:

Podjetje Replikateh želi postati uveljavljen ponudnik tehnologije obdelave različnih produktov v trajno obstojne kompozite. Svoje poslanstvo podjetje vidi z ustvarjanjem višje kakovosti življenja za ljudi. Podjetniško idejo razvoja kompozitov uresničuje v sodelovanju z znanjem in ljudmi iz lokalnega okolja.

Kratek opis organizacije:

Podjetje Replikateh nudi storitev pretvorbe različnih produktov v trajno obstojne kompozite. Inovativna storitev je bila z razvojem blagovne znamke EternalWood prvenstveno namenjena proizvajalcem lesenih proizvodov za zunanjo uporabo in aplikacije lesa v navtiki. Poleg postopka, ki temelji na aplikaciji silikonskih polimerov na lesene izdelke, se podjetje usmerja tudi v razvoj tehnologije obdelave drugih produktov. Podjetje ima lastno raziskovalno razvojno (RR) skupino, sestavljeno iz izkušenih raziskovalcev z bogatimi izkušnjami in znanjem na področjih podjetništva ter razvoja različnih kompozitnih materialov.

 Glavna dejavnost:

Podjetje Replikateh se je specializiralo za raziskovanje, razvoj in komercializacijo tehnologije pretvorbe produktov v trajno obstojne kompozite. Podjetje poleg osnovne dejavnosti razvoja kompozitnih materialov v prihodnje načrtuje tudi delovanje na novih področjih družbeno odgovornega socialnega podjetništva (razvoj inovativnih modelov podpornega okolja, razvoj modelov za usposabljanje in zaposlovanje neaktivnih oseb ter izboljšanje delovnega okolja), hkrati pa želi postati aktivni deležnik na področju razvoja trajnostnih inovativnih tehnologij.

 

 

Nazaj na vrh