ŠENT

Število ogledov: 6604

Vizija in poslanstvo:

ŠENT je organizacija namenjena posameznikom s težavami v duševnem zdravju in tistim, ki se znajdejo v trenutni duševni stiski ter vsem, ki jih zanima področje duševnega zdravja.

Poslanstvo združenja je psihosocialna rehabilitacija oseb s težavami v duševnem zdravju z namenom izboljšanja njihovega socialnega položaja in krepitve njihove moči pri skrbi zase, še zlasti pa ustvarjanja možnosti za njihovo čim bolj kakovostno in samostojno življenje.

Poslanstvo združenja se udejanja z izvajanjem in razvijanjem različnih programov na več kot 30 lokacijah po vsej Sloveniji, ki predstavljajo pomembno dopolnitev javne službe socialnega varstva.

  • dnevni centri,
  • stanovanjske skupine,
  • zaposlovanje,
  • destigmatizacija,

 

Kratek opis organizacije:

 Kot ena prvih zasebnih in neprofitnih organizacij je ŠENT začel leta 1993 s svojimi prizadevanji o skupnostni skrbi na področju duševnega zdravja v Sloveniji. Združenje je danes ena največjih nevladnih organizaciji na področju duševnega zdravja v Sloveniji, ki ima preko 1.600 aktivnih udeležencev (uporabniki storitev, svojci, prostovoljci, zaposleni). Ima status humanitarne organizacije pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Glavna dejavnost:

 Psihosocialna rehabilitacija oseb s težavami v duševnem zdravju

 

Nazaj na vrh