Simbioza Genesis, socialno podjetje

Vizija in poslanstvo: 

Vizija in poslanstvo Simbioze se povezujeta v cilju izboljšati kakovost življenja ciljnih skupin. To je na eni strani starejša generacija ter na drugi deprivilegirani mladi – z zagotavljanjem prostovoljskih akcij, medgeneracijskega sodelovanja in izmenjave znanj ter priložnostjo za medsebojno učenje in pomoč.

 Glavne aktivnosti in dejavnosti Simbioze so:

– spodbujanje vseživljenjskega učenja

– izpostavljanje pomena prostovoljstva in solidarnosti med starejšimi in mladimi

– izboljšanje medgeneracijskega dialoga

Kratek opis organizacije:

Simbioza med generacijami je zgodba socialnega podjetja Simbioza Genesis. Je zgodba o medgeneracijskem sodelovanju, prostovoljstvu in spodbujanju vseživljenjskega učenja. Simbioza je v letih 2011, 2012 in 2013 povezala Slovenijo z računalniškimi delavnicami v okviru projekta Simbioz@ e-pismena Slovenija, v letu 2014 pa so prvič izvedli projekt Simbioza Giba. Kot stranski projekti se pod okvirom podjetja izvajajo tudi naslednje zgodbe: “Na Triglav spreminjat Svet!” Simbioza medgeneracijski center, Simbioza Mojstri, Simbioza Šola in pridobitev leta 2015, e-Simbioz@.

 

 

Glavna dejavnost: IZOBRAŽEVANJE

Nazaj na vrh