Sotra plus

Vizija in poslanstvo:

Socialna trgovina Sotra ni usmerjena k ustvarjanju lastnega dobička, temveč teži k izboljšavi in koristi za širšo družbeno okolje. Z usposobljenimi in strokovnimi sodelavci želimo širiti prepoznavnost socialne trgovine Sotra, z individualnim pristopom ter potrebnimi informacijami, ki jih kupci lahko pridobijo na info točki, pa želimo pomagati ljudem, ki to pomoč potrebujejo.

Poslanstvo socialne trgovine je, socialno ogroženim ljudem omogočiti dostop do osnovnih prehrambnih izdelkov po primerni ceni. S tem ustvarjamo in soustvarjamo pogoje za kakovost življenja v novih okoliščinah. Zaposlujemo ljudi iz ranljivih skupin, zato je naše poslanstvo tudi kreiranje okolja, ki dopušča razvoj osebnih potencialov, kompetenc in ustvarjanje dodane vrednosti skupnosti.

Kratek opis organizacije:

Sotra je trgovina z živili, namenjena ljudem z nizkimi dohodki. Ustanovitelj je neprofitna, humanitarna organizacija ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, ki je v slovenskem prostoru prisoten že več kot 20 let, s svojim delovanjem pa omogoča psihosocialno rehabilitacijo ljudem s težavami v duševnem zdravju ter  zaposlitev invalidnih in težje zaposljivih ljudi.

V socialni trgovini Sotra z omogočanjem nakupa osnovnih življenjskih izdelkov po nižji ceni, pomagamo najobčutljivejšim kupcem, ki so se znašli na pragu revščine ohraniti občutek dostojanstva, poleg tega pa omogočamo zaposlitev 5 ljudem iz ranljivih skupin, ki bi sicer na trgu dela težko dobili priložnost za zaposlitev.:

Glavna dejavnost:

trgovina z živili

Nazaj na vrh