Zavod Gostoljubnost slovenskih domov

+386 1 434 26 66
+386 1 434 26 64

Vizija

Želimo postati gonilna sila razvoja manjših turističnih ponudnikov nastanitev v slovenskem prostoru. Z medsebojnim sodelovanjem ponudnikov in družbenih dejavnikov turizma v Sloveniji želimo predstavljati slovensko turistično ponudbo manjših turističnih ponudnikov kot enoten, edinstven, pester, ekološko osveščen in kakovosten turistični proizvod ter doseči kakovostno izkoriščenost in rast sedanjih resursov, večjo konkurenčnost ter trajnostno doseganje pozitivnih finančnih rezultatov.

Poslanstvo

Vzpostavljanje pogojev za razvoj in rentabilno poslovanje manjših turističnih ponudnikov nastanitev s pomočjo novih oblik trženja, poslovanja, medsebojnega sodelovanja in povezovanja.

Kratek opis organizacije:

Zavod Gostoljubnost slovenskih domov in njegov predhodnik Področna turistična organizacija za razvoj apartmajev in zasebnih sob, ki je bila ustanovljena v skladu z zakonom o pospeševanju turizma, vse od svojega nastanka deluje na razvoju malega in srednjega podjetništva, s poudarkom na razvoju turizma in z njim povezanimi dejavnostmi, ki vključujejo tudi uporabo in upravljanje stanovanjskih nepremičnin.

Ugotavljamo, da je glede na sedanje družbeno gospodarske razmere nujno, da so tudi stanovanjske nepremičnine, med katere uvrščamo tudi stanovanjske stavbe na kmetijah, obravnave kot neizkoriščene potencialne možnosti razvoja družbeno odgovornega podjetništva, če se prednostno ne uporabljajo za daljše klasično stanovanjsko bivanje.

Aktivnosti

Danes Zavod GSD deluje predvsem na naslednjih področjih:

  • enostavnejših predpisih in boljših pogojih za opravljanje turistične nastanitvene dejavnosti;
  • razvoju in uveljavljanju poslovnih orodij, metod in praks za enostavnejše, cenejše in organizirano poslovanje posameznega ponudnika nastanitve in v njegov delovni proces vpetih oseb;
  • skupnem nastopanju ponudnikov nastanitev in z njimi povezanih oseb na trgu.
  • vzpostavljanju turističnih kooperativ oziroma turističnih skupnosti, ki so organizacijska oblika povezanih pravnih in fizičnih oseb, ki z medsebojnim sodelovanjem in sprejemanjem skupnih pogojev delovanja opravljajo posamezna dela katerih rezultat je celovita turistična storitev;
  • vzpostavljanju medgeneracijskih kooperativ, ki na zaokroženem prostoru zemljišč s stavbami, kmetijskimi in gozdarskimi površinami, nudijo dom za vse generacije od rojstva do smrti, pridelovanje hrane, opravljanje dejavnosti samooskrbe, ki so potrebne za obratovanje kooperative glede na potrebe njenih stanovalcev in uporabnikov, opravljanje dovoljenih pridobitnih dejavnosti z namenom, da je kooperativa poslovno uspešna in svojim članom zagotavlja vsaj del življenjskih potreb. 

Glavna dejavnost:

O84.130 – Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje

Nazaj na vrh