Zavod za delovanje, razvoj in izobraževanje socialnega podjetništva Karo

Vizija in poslanstvo:

Vizija zavoda je združiti podjetniško inovativnost z namero maksimizacije ekonomske, socialne, družbeno in okoljsko odgovorne vrednosti. Delujemo po principih in načelih socialnega podjetništva, zaposlujemo ranljive skupine ljudi in jim pomagamo se vključevati v družbo in trg dela.

Kratek opis organizacije:

Zavod Karo je nastal v letu 2012. Pravno organizacijska oblika zavoda je zasebni zavod. Zavod ima namen delovati na področju proizvodnje, deficitnih panog, izobraževanja in razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji.

Vizija zavoda je združiti podjetniško inovativnost z namero maksimizacije ekonomske, socialne, družbeno in okoljsko odgovorne vrednosti.

Zavod deluje po principih in načelih, ki so značilni za socialno podjetje oziroma po temeljnih načelih socialnega podjetništva. Čeprav je v svetu zelo veliko različnih razlag, kaj je to socialno podjetništvo se obračamo k idejni zasnovi profesorja Gregorija Deesa, ki zajema zelo širok spekter socialnega podjetništva od nedobičkonosnih do dobičkonosnih organizacij in podjetij .

ZAVOD IMA NAMEN:

  • Omogočiti okolje za zagon in delovanje idej za projekte;
  • Prispevati k večji socialni vključenosti ranljivih družbenih skupin na osnovi njihovega zaposlovanja;
  • Kombinirati tržno usmerjene poslovne aktivnosti s socialnimi cilji, motivi in potrebami v okolju v katerem deluje;
  • Mreženje subjektov socialnega podjetništva;
  • Raziskava in razvoj novih izdelkov socialnega podjetništva;
  • Promocija in trženje izdelkov soc. podjetništva;
  • Usposabljanja in izobraževanja na področju soc. podjetništva;
  • Vzpostaviti delovno okolje, za proizvodnjo, obnavljanje in dodajanje novih inovativnih, recikliranih pristopov in izdelkov.

Zavod je trenutno vključen v nekaj projektov trajnostnega razvoja, projekt socialnega podjetništva Karocikel ter evropski projekt ENCLOSE.

V novembru 2013 smo bili finalisti za slovensko nagrado za družbeno odgovornost – »Horus« in dobili priznanje za naš prispevek k trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti v Sloveniji. Organizatorji te prestižne nagrade so IRDO ( Inštitut za razvoj družbene odgovornosti ) in PRSS ( Slovensko društvo za javne zadeve ). Častni pokrovitelj te nagrade je predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. V Zavodu Karo nam naša prizadevanja k družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju veliko pomenita, kar dokazuje tudi priznanje, ki smo ga prejeli.

Glavna dejavnost:

Delovanje, razvoj in izobraževanje socialnega podjetništva

Nazaj na vrh