Združenje CAAP, so.p.

Vizija in poslanstvo

Cilji:

– raziskovanje, razvoj in promocija alternativnih načinov zadovoljevanja socialnih, ekonomskih, okoljskih in kulturnih potreb skupnosti,

– raziskovanje, razvoj in promocija socialnega podjetništva in zadrug,

– podpora razvoju novih socialnih podjetij in zadrug ter spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti, svetovanja na področju družbenih dejavnosti ter podpornih storitev za socialna podjetja,

– povezovanje nepridobitnih organizacij s področja nepridobitnega podjetništva, socialnega podjetništva, alternativnih produkcijskih modelov in socialnokulturnega dela,

– spodbujanje in razvijanje skupnostnega delovanja, – spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti;

– povezovanje mestnega središča s podeželjem,

– spodbujanje in razvijanje samooskrbnih modelov v urbanem okolju,

– spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih nevladnih organizacij, socialnih podjetij in zadrug na področju alternativnih produkcijskih praks.

Vizija: Združenje CAAP se zavzema za trajnostni razvoj družbe, za razvoj družbe enakopravnih, za odprtost do drugačnosti ter za udejanjenje pravice skupnosti, da skrbi zase na temelju lastnih potencialov.

Kratek opis organizacije

CAAP – Center alternativne in avtonomne produkcije je središče razvoja novih ekonomij, socialnih podjetij in zadrug/kooperativ, inovativnih socialnih in ekoloških praks ter kreativne rabe skupnostnih prostorov. CAAP ponuja pribežališče samoorganizaciji skupnosti ter se odpira kot prostor in čas srečevanja za vse, ki imajo željo sodelovati in ustvarjati. Ta odprti prostor in čas se daje na razpolago kot presečišče pozabljenih potencialov mesta, ki se ponovno prebujajo in dokazujejo, da v temeljih mesta obstajajo moči in zmožnosti skrbeti zase in za skupnost. Vrvež srečevanja in soustvarjanja v CAAP je izhodišče začenjanja družbenih procesov, ki počasi, a vztrajno spreminjajo zemljevid mesta.

Glavna dejavnost:

-nudi strokovno, organizacijsko, tehnično, razpisno, pravno, ekonomsko pomoč nepridobitnim organizacijam in socialnim podjetjem – organizira izobraževanja in usposabljanja

– izvaja dejavnosti podjetniškega inkubatorja za področje razvoja socialnih podjetij in kooperativ/zadrug ter zaposlovanja,

– organizira strokovne posvete in konference na temo alternativne produkcije, socialnega podjetništva in drugih alternativnih ekonomskih modelov,

– skrbi za ohranjanje in razvijanje tesnega sodelovanja med člani združenja in navzven,

– upravlja skupne prostore (desk-sharing, co-working/sodelovalni prostor)

– daje pristojnim organom mnenja in predloge za sprejem predpisov oziroma ukrepov, pomembnih za razvoj alternativne produkcije, ter sodeluje pri njihovi pripravi

– zastopa interese alternativne produkcije v širši gospodarski sferi in pred državnimi organi,

– pripravlja in izvaja raziskovalne in razvojne projekte na področju alternativne ekonomije in socialnega podjetništva.

Nazaj na vrh