ZRP Pomelaj, z.o.o.

Mala Polana 103, 9225 Velika polana
02 573 7036

Vizija in poslanstvo:

Razvijanje programov, produktov podeželja, vključevanje ranljivih ciljnih skupin v aktivnosti zadruge, jim nuditi podporo tako na področju pridobivanja informacij kot pri izvajanju dejavnosti, prodaji viškov, ki nastanejo, ohranjati tradicionalne dejavnosti z namenom, da se ohrani dediščina, hkrati pa nudi tudi pridobivanje dohodka, vključevanje v družbo. Želimo si  našo ponudbo vključiti v turistično ponudbo regije.

Kratek opis organizacije:

Razvojna zadruga, ki deluje na področju lokalnih potencialov, predvsem naravnih danosti, posebnosti okolja in človeških virov. Zaposluje ranljive ciljne skupine na podeželju, prav tako se v aktivnosti zadruge vključujejo ranljive ciljne skupine predvsem ženske, brezposelni, podzaposleni, invalidi, mali ponudniki, in izdelovalci rokodelskih izdelkov.

Glavna dejavnost:

Razvoj novih programov, produktov, izvanje izobraževanj na področju rokodelstva, predvsem pletarstva in tradicionalne peke, predelave produktov kmetij, lastna proizvodnja izdelkov tako  rokodelskih (pletarstvo ) in kulinarike s predelavo produktov kmetij, prodaja, povezovanje različnih ponudnikov v kooperacijsko mrežo

Nazaj na vrh