Storitve

Združenje Socialna ekonomija Slovenije za svoje člane izvaja sledeče storitve*:

 • zastopanje in predstavljanje socialnih podjetij na nacionalnem nivoju,
 • partnersko sodelovanje na nacionalnih in mednarodnih projektih iz področja socialnega podjetništva in socialne ekonomije,
 • pravno svetovanje za socialna podjetja,
 • finančno-računovodsko svetovanje za socialna podjetja,
 • kadrovsko svetovanje za socialna podjetja,
 • organizacija in izvedba usposabljanj v sodelovanju z našimi člani (delavnice, seminarji,…) s področja socialne ekonomije in socialnega podjetništva,
 • organizacija različnih dogodkov  (delavnice, seminarji, okrogle mize, posveti, konference,..) s področja socialne ekonomije in socialnega podjetništva,
 • priprava in vodenje baze podatkov o registriranih socialnih podjetjih,
 • izdelava pravnih aktov za socialna podjetja,
 • aktivno sodelovanje pri oblikovanju ter razvijanju socialne ekonomije in socialnega podjetništva v Republiki Sloveniji,
 • predstavitev članov Slovenskega foruma socialnega podjetništva na skupnem spletnem portalu (www.socialnaekonomija.si) in socialnih omrežjih,
 • promoviranje članov Slovenskega foruma socialnega podjetništva na skupnem spletnem portalu (www.socialnaekonomija.si) in socialnih omrežjih,
 • izdelava in urejanje vsebin za socialna omrežja,
 • grafično oblikovanje in izdelava tiskovin in propagandnih materialov,
 • izdelava tedenskega seznama aktualnih slovenskih in EU razpisov,
 • svetovanje pri pripravi dokumentacije za pridobivanje sredstev na nacionalnem nivoju,
 • svetovanje pri pripravi dokumentacije za pridobivanje EU sredstev,
 • svetovanje in pomoč pri izdelavi pisnih izdelkov (seminarska naloga, diplomska naloga, magistrska naloga, projektna naloga,…) s področja socialnega podjetništva,
 • povezovanje in mreženje socialnih podjetij z ostalimi podjetji in institucijami na lokalnem, nacionalnem ter mednarodnim okoljem,
 • sodelovanje s podpornim okoljem na področju socialnega podjetništva na nacionalnem in lokalnem okolju,
 • izdelava analiz iz področja socialnega podjetništva,
 • izdajanje publikacij s področja socialne ekonomije in socialnega podjetništva,
 • spremljanje in objavljanje novosti, dogodkov, informacij in publikacij s področja socialne ekonomije in socialnega podjetništva,
 • priprava in pošiljanje tedenskih e-novičk s področja socialne ekonomije in socialnega podjetništva.

* nekatere storitve so plačljive – prosimo vas, da vaše povpraševanje pošljete na združenje@socialnaekonomija.si ali pokličete 051 309-063.

Nazaj na vrh