Delovni preizkus za več kot 1.100 brezposelnih v starosti najmanj 30 let

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje so objavili javno povabilo Delovni preizkus 2016, ki delodajalcem omogoča, da preizkusijo in spoznajo brezposelne na konkretnem delovnem mestu, preden se odločijo glede njihove zaposlitve. Za izveden delovni preizkus delodajalcem povrnejo upravičene stroške.

Za leto 2016 je na javnem povabilu na voljo skupaj 1 milijon EUR iz slovenskega proračuna. Možnost vključitve v delovni preizkus bo imelo 1.115 brezposelnih, ki so dosegli starost 30 let ali več in so vsaj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi. S pomočjo delovnega preizkusa bodo lahko preizkusili svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu ter si tako izboljšali zaposlitvene možnosti. Delodajalci bodo lahko brezposelne spoznali in preizkusili v delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Povabilo je odprto od objave na spletni strani do porabe sredstev, najdlje do 9. 9. 2016 do 12. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Delodajalci predložijo ponudbo za delovni preizkus na območno službo, ki je pristojna glede na njihov sedež. K sklenitvi pogodbe o izvedbi delovnega preizkusa povabimo delodajalce, katerih ponudbe so bile izbrane na javnem povabilu.

Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Poteka brez delovnega razmerja. Pred začetkom delovnega preizkusa morajo kandidati skleniti pogodbo o vključitvi v program. Uspešno morajo opraviti tudi predhodni zdravniški pregled, na katerega jih napotijo delodajalci. Slednji morajo udeležence v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu.

Delovni preizkus mora potekati pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 vključenih udeležencev. Mentor mora opraviti najmanj 20 ur mentorstva za udeleženca, mentorstvo pa mora biti kakovostno in v potrebnem obsegu. Delovni preizkus traja praviloma 8 ur na dan in največ 40 ur na teden. Ne izvaja se ob nedeljah in praznikih.

Za izvedeni delovni preizkus delodajalcem povrnejo ocenjeno vrednost stroškov v višini 206 EUR za udeleženca. Delodajalci iz javnega sektorja so upravičeni le do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov. Udeleženci delovnega preizkusa prejmejo dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost, ki se jim izplačata na podlagi njihove dejanske udeležbe v programu.

V okvirih dovoljenega števila oseb na delovnem preizkusu lahko delodajalci oddajo več zaporednih ponudb. Vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe zaključeni vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe in izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključenih delovnih preizkusih.

Doslej se je po zaključku delovnega preizkusa pri istem ali drugem delodajalcu zaposlilo okrog 70 % udeležencev programa.

Več informacij:

Vir: http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/delovni-preizkus-za-vec-kot-1-100-brezposelnih

Nazaj na vrh