Ekonomska demokracija kot socialna ekonomija: Lastništvo zaposlenih in demokratično upravljanje.

3. transnacionalno srečanje projekta WINS organizira Združenje Socialna ekonomija Slovenije 30. novembra od 10.00 do 13.00, ure.

Glavni cilji delavnice z naslovom “Ekonomska demokracija kot socialna ekonomija: lastništvo zaposlenih in demokratično upravljanje” je, da dve že obstoječi in uspešni shemi lastništva delavcev prilagodimo in izboljšamo ter ju predstavimo na ravni EU.

Obstaja trdna zaveza, da se zaposlenim v Evropi zagotovi pravica do vključevanja v odločanje v podjetju že od začetka evropske integracije. Proces je pripeljal do sprejetja številnih evropskih direktiv, ki dopolnjujejo in krepijo vključenost zaposlenih tudi na nacionalni ravni. Nekatere pomembnejše so: priznavanje pravic delavcev do obveščanja in posvetovanja kot temeljnih pravic EU (PDEU), sprejetje direktiv Evropskega sveta delavcev, direktiva o evropskih družbah (SE) – ki je uvedla pravice delavcev do sodelovanja na evropski ravni, Direktiva o obveščanju in posvetovanju ter drugi pravni instrumenti.

Vendar pa obstaja vse večji interes javnosti, ki je še bolj izražen in artikuliran zaradi učinkov nedavne svetovne gospodarske in javnozdravstvene krize, za nadgradnjo razmerja delodajalec/zaposleni. Naslednji korak v tem procesu je lastništvo delavcev/zaposlenih v podjetjih.

Ta dogodek se bo zato osredotočil na idejo, kako prilagoditi in izboljšati dve že obstoječi in uspešni shemi lastništva delavcev ter ju predstaviti na ravni EU.

Prvi je “Co-Operative Employee Stock Ownership Plan” (Kooperativni načrt lastništva delnic zaposlenih) (ESOP) ali evropski model ESOP, ki je demokratična različica ameriškega ESOP, ki v lastništvo pelje okoli 14 milijonov zaposlenih v ZDA (kar je približno 10 % zasebne delovne sile). Raziskave kažejo, da podjetja ESOP zmanjšujejo gospodarsko neenakost, vodijo k bolj trajnostnim poslovnim praksam, so družbeno odgovorna in v povprečju prekašajo podjetja, ki niso vključena v ESOP, v smislu produktivnosti, krizne odpornosti in zadrževanja zaposlenih. Evropski ESOP obravnava preteči problem nasledstva, hkrati pa zagotavlja motivacijske sheme za zaposlene.

Drugi model je evropska Marcora, ki je izpeljanka italijanske (zakon »Marcora«) in španske (»pravo Pago Unico«) prakse. Evropska Marcora je primerna za podjetja in delavske kolektive, ki jim grozi izguba delovnih mest zaradi insolventnosti ali optimizacije proizvodnih stroškov. Model podjetjem zagotavlja finančno likvidnost tako, da delavcem omogoča prejemanje pričakovanih nadomestil za brezposelnost v enkratnem znesku in zagotavlja institucionalno strokovno znanje, ki pomaga pri prestrukturiranju poslovnega modela.

Pravice delavcev do obveščanja, posvetovanja in pravice do sodelovanja, prav tako delavski modeli lastništva/odkupa lahko ponudijo naslednji korak k krepitvi demokratičnega upravljanja in ekonomske demokracije v EU. Ta nadnacionalni dogodek daje besedo tem idejam, pri čemer skrbno upošteva razvoj in vseevropski potencial.

Prijave TUKAJ.

Moderator: Sebastjan Pikl

PRIJAVITE SE TUKAJ.

Več o projektu WINS TUKAJ.

Nazaj na vrh