Evidentiranje članov in članic strokovnega sveta

Spoštovani,

pozivam vas, da predlagate kandidate za člane strokovnega sveta Slovenskega foruma socialnega podjetništva. Strokovni svet ima tri do devet članov, pri čemer bo njihovo število določil upravni odbor. Člane strokovnega sveta bo izmed predlaganih  strokovnjakov z različnih področij imenoval upravni odbor za mandatno dobo štirih let.

Strokovni svet je strokovno-posvetovalni organ združenja in ima sledeče naloge in pristojnosti:

  • daje strokovna mnenja k dejavnostim združenja,
  • obravnava strokovna vprašanja s področja socialnega podjetništva in socialne ekonomije,
  • obravnava aktualna dogajanja s področja socialnega podjetništva,
  • na predlog upravnega odbora zavzema strokovna stališča do posameznih zadev, povezanih z delom združenja
  • daje strokovna priporočila  in strokovne smernice za delo ostalim organom združenja,
  • opravlja druge naloge, ki izhajajo iz aktov združenja in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina ali upravni odbor.

Vsak član oziroma članica lahko predlaga enega ali več kandidatov.

Predlog naj vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane dokumente potrebne za evidentiranje kandidatov:

  • izpolnjene obrazca za evidentiranje kandidata oz. kandidatke
  • soglasje kandidata oz. kandidatke
  • obrazložitev kandidature s predstavitvijo strokovnih referenc kandidata oz. kandidatke (maksimalno polovico A4 strani)
  • pristopno izjava v forum (v kolikor še ni član oz. članica foruma)

Postopek evidentiranja je odprt od 4.1.2012 do 10.1.2012 do 12h (datum poslane navadne pošte najkasneje 9.1.2012).
Predlagamo, da predloge pošljite po elektronski pošti (priložite skenirane podpisane dokumente). V kolikor to ni možno pa po navadni pošti na naslov: Slovenski forum socialnega
podjetništva, Razlagova 22, 2000 Maribor.

Lep pozdrav,

Katarina Hölzl

predsednica foruma

 Obrazec za evidentiranje kandidatov za strokovni svet SFSP

Pristopna izjavav FSP redni člani

Soglasje kandidaturi za strokovni svet SFSP

Nazaj na vrh