7. julij Mednarodni dan zadrug

V Mariboru, 6.7.2012. Iz Slovenskega foruma socialnega podjetništva so na dan pred praznovanjem Mednarodnega dneva zadrug (ki ga je Organizacija združenih narodov razglasila za prvo soboto v mesecu juliju) sporočili, da v letu 2012, ki ga je OZN razglasila tudi za Mednarodno leto zadrug, v Sloveniji obeležujemo 140 letnico zadružnega hranilništva in 40 let od delovanja Zadružne zveze Slovenije, ki je bila ustanovljena prav na današnji dan 6. julija 1972.

Ob praznovanju častitljive obletnice je Tadej Slapnik, v imenu  Slovenskega foruma socialnega podjetništva čestital Petru Vrisku, predsedniku Zadružne zveze Slovenije in poudaril, da predstavlja zadružništvo tudi temelje delovanja in razvoja socialnega podjetništva na slovenskem. Spomnil je, da se je  podobno kot drugje po svetu, razvilo v obdobju največjih gospodarskih kriz, ko so se med sabo povezali družbeno odgovorni državljani in državljanke na osnovi temeljnih zadružnih vrednot: samopomoči, samo-odgovornosti, demokracije, enakosti, enakopravnosti in solidarnosti. Zaradi tega ni naključje, da je ob aktualni gospodarski in finančni krizi zaznan pospešen razvoj zadružništva tako v Sloveniji in v tujini.

V Slovenskem forumu socialnega podjetništva so v sklopu Mednarodnega leta zadrug organizirali različna predavanja in posvete na katerih so predstavili možnosti razvoja zadružnega poslovnega modela, ki delujejo po načelih socialnega podjetništva. Oktobra 2012 pa načrtujejo v sodelovanju s sorodnimi organizacijami iz Slovenije in tujine organizirati tudi mednarodno konferenco z naslovom: »Zadružništvo – vektor sprememb v Evropi« na kateri bodo predstavili tudi primere najboljših praks zadružnih podjetij iz Slovenije in tujine.

Ob praznovanju Mednarodnega dneva zadrug je Slovenski  forum socialnega podjetništva  slovenski javnosti predstavil tudi sporočilo Mednarodne zadružne zveze (ICA):

»Mednarodni dan zadrug 7. julij 2012 je dan prav posebnega pomena, saj ga praznujemo v letu, ki ga je OZN razglasila za mednarodno leto zadrug. Tudi zaradi tega je sporočilo mednarodnega leta in  mednarodnega dneva enako: »Zadruge gradijo boljši svet«.

V mednarodnem letu zadrug je čas, da se bogata zgodba o zadrugah predstavi  tudi širši javnosti. In to ne le zgodba o preteklem uspehu in o posameznikih, ki so se združevali v času ekonomskih težav in s se s tem opolnomočili in povečali dostop do trgov ter ponovno vzpostavili pravičnejša razmerja pri pogajanjih o odkupnih cenah za njihove proizvode. Zadružna podjetja so namreč tudi danes poslovno stabilna, uspešna in nadpovprečno vzdržna na gospodarsko krizo, v primerjavi z drugimi tipi podjetij.

Zadruge predstavljajo ključno pot v prihodnost gospodarstva 21. stoletja. V zadnjih letih je v svetu vedno bolj prisotna potreba po raznolikemu globalnemu gospodarstvu. V aktualnem poročilu Global300 Report, ki so ga  pripravili v Svetovnem zadružnem združenju ICA (International Co-operative Association) je navedeno, da so zadruge po svetu skupaj ustvarile 1,6 trilijona $ prometa, kar predstavlja obseg bruto družbenega proizvoda nekaterih največjih držav na svetu. Zadruge zagotavljajo preko 100 milijonov zaposlitev po svetu. V Braziliji, Rusiji, Indiji, Afriki je kar okoli 15 % državljanov članov zadrug, ki so tudi v njihovi lasti, kar je bistveno več od zgolj 4%, ki so delničarji v podjetjih. V Keniji zadruge ustvarijo kar 45% BDP,v Novi Zelandiji pa zavidljivih 22% BDP. V ZDA 30.000 zadrug zaposluje več kot milijon ljudi, ta delovna mesta pa so med najbolj priljubljenimi tudi v listi 100 najbolj priljubljenih delovnih mestih, ki jih vsako leto objavlja Fortune.

Zadruge so podjetja, ki temeljijo na vrednotah in imajo največjo stopnjo participativnega  soupravljanja med vsemi pomembnejšimi poslovnimi modeli. Zaradi vključenostih članov zadruge odslikavajo tudi vrednote skupnosti. Od začetka zadružništva pa vse do danes je njihova največja skrb kvalitetno proizvajati blago in ga dostavljati kupcem. Zaveza k trajnostnemu razvoju je eno izmed sedmih načel članov Mednarodne zadružne zveze ICA v preko 100 državah po svetu, v katerih zadruge delujejo.

Zadružna načela: pravičnosti, sodelovanja in trajnosti zagotavljajo živahen in uspešen prostor, kjer se lahko razvijajo dostojna delovna mesta. V vsakem od sektorjev: od kmetijstva, ribištva in gozdarstva do zadružnega bančništva in posojilnic, od gradnje stanovanj do zdravstva, vzajemnega zavarovanja in zadružnih zavarovalnic in še posebej v delavskih zadrugah, zadruge kreirajo dostojna delovna mesta, uživajo večje zaupanje med potrošniki in delujejo bistveno dlje od drugih podjetij. Skratka »Zadruge gradijo boljši svet«.

ICA je bila ustanovljena leta 1895 z namenom zagotavljanja razvoja zadružnega poslovnega modela. Sodeluje z vladinimi in nevladnimi organizacijami z namenom promocije zadružništva, z državami z namenom zagovorništva na področju zakonodaje in predpisov, ki prepoznavajo in priznavajo unikatno in specifično potrebo po razvoju zadrug, kot tudi s članicami združenja z namenom pospeševanja medsebojnega sodelovanja.

ICA poziva vse zadružnike po svetu, da ob praznovanju Mednarodnega dneva zadrug, izkoristijo priložnost in svoje zadružne zgodbe tudi objavijo tukaj. Zadružne zgodbe iz celotnega sveta si zainteresirani lahko preberejo tukaj.

Ob praznovanju Mednarodnega dneva zadrug bo ICA v sodelovanju z Global News Hub izdala serijo e-knjig, z namenom prikaza kako »zadružna podjetja gradijo boljši svet«. E-knjige bodo izdali ob zagonu virtualnega dogodka: »Združene zadruge«, ki predstavlja vrhunec mednarodnega leta zadrug in bo potekal oktobra 2012 v Manchestru. Za podrobne informacije o dogodku ali za prijavo na zaključno prireditev v Manchestru lahko obiščite spletno stran www.manchester2012.coop. Med tem si lahko naložite e-knjige na spletni strani www.thenews.coop/virtual in spoznate dosežke najboljših zadrug po svetu.«

Originalni tekst v angleškem jeziku si lahko preberete tukaj.  Nagovor Pauline Green, predsednice ICA si lahko ogledate tukaj.  O zgodovini slovenskega zadružništva si lahko podrobneje preberete tukaj.

Nazaj na vrh