IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV VLADNE SKUPINE ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Spoštovani!

Zaključil se je postopek izbora predstavnikov socialnih podjetij in podpornega okolja v Vladno projektno skupino za socialno podjetništvo, ki se je pričel s pozivom državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade RS, pristojnega za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo, g. Tadeja Slapnika. Namen postopka izbora je bil imenovanje 4 predstavnikov socialnih podjetij in 4 predstavnikov podpornega okolja.

Do roka za sprejem predlogov kandidatov za predstavnike, navedenega v javnem pozivu, je prispelo 24 formalno popolnih vlog organizacij, in sicer 11 za predstavnike socialnih podjetij ter 13 za predstavnike podpornega okolja. V postopku glasovanja je izvajalec postopka do zaključka glasovanja prejel 75 formalno popolnih glasovnic.

Na podlagi 20. člena Pravil postopka izbora, so bili za predstavnike s sklepom imenovani po štirje kandidati z najvišjim številom prejetih glasov, in sicer za predstavnike socialnih podjetij Alenka IskraNevenka KrajncPeter Svetina in Goran Miloševič ter za predstavnike podpornega okolja Jana PonikvarTita DestovnikDušanka Lužar Šajt in Bojan Hajdinjak.

Vsem organizacijam se zahvaljujemo za sodelovanje v postopku, imenovanim kandidatom pa čestitamo in jim želimo uspešno ter plodno delo v Vladni projektni skupini za socialno podjetništvo!

Sklep o imenovanju predstavnikov v vladno projektno skupino
Združenje Slovenski forum socialnega podjetništva

Nazaj na vrh