Center alternativne in avtonomne produkcije

Kontakt:

E-naslov: info@caap.si

Spletna stran: http://brazde.org

GSM: +386 40 802 169

Naslov: Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, Slovenija

Kraj: Maribor

Glavna dejavnost:

Center CAAP je središče razvoja socialnih podjetij in kooperativ, inovativnih socialnih in ekoloških praks, središče razvoja novih ekonomij ter kreativne rabe skupnostnih prostorov.

Opis:

V CAAPu se združujejo samoorganizirani skupnosti, ki sodelujejo in ustvarjajo. Je platforma, ki deluje kot inkubator socialnega podjetništva ter sodeluje pri nastajanju socialnih, ekološki, družbeno naprednih praks, ki temeljijo na principu samooskrbe. Te prakse izhajajo iz potencialov, ki jih skriva lokalna skupnost in lokalno okolje. Znotraj CAAP-a deluje več samostojnih organizacij.

Znotraj CAAP-a deluje več samostojnih organizacij.

Zadruga Dobrina, zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe

Spodbuja razvoj trajnostne lokalne preskrbe, razvoj ekološkega kmetovanja in majhnih tradicionalnih kmetij po načelu pravične trgovine, saj potrošnike oskrbuje s sezonsko zdravo hrano ter kmečkim cateringom.

Frekvenca, socialno – kulturno združenje nemirnih in aktivnih

Udejanja interese na socialno kulturnem področju za enake možnosti, socialno vključenost ter medkulturno izmenjavo romskih skupnosti, etičnih in manjšinskih skupin in večinskega prebivalstva.

Mariborska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa

Skrbi za vzpodbujanje kolesarjenja, prizadeva si za boljše pogoje kolesarjev in pešcev v Mariboru in okolici. Vzpostavljajo kolesarsko kooperativo in prevzemajo koordinacijo prvega mobilnostnega centra v Sloveniji.

Varuhi semen, Društvo za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin

Varujejo, ohranjajo, spodbujajo ponovno pridelavo starih, lokalno prilagojenih sort kulturnih rastlin.

Stanovanjska kooperativa

Rešuje stanovanjsko problematiko mesta, kjer se povezujejo iskalci stanovanj, tako da si lahko skupaj zagotovijo ekonomsko dostopno, varno in kvalitetno bivališče.

Peron, kooperativa projektnih ustvarjalcev

Povezuje ustvarjalce na področju grafičnega oblikovanja, spletnih in digitalnih rešitev, fotografije, pisanja besedil,  konceptualnega ustvarjanja, organizacije dogodkov, založništva, tehničnih inovacij.

Skupnostni urbani eko vrtovi

Prebivalcem mesta omogoča, da si v neposredni bližini naselij blokov zagotovijo možnost pridelave lastne hrane ter razvijajo socialne vezi s  svojimi lokalnimi someščani.

Desk-sharing

Pomeni, da lahko posamezni ali manjša organizacija najamejo delovno mizo in pripadajočo omaro za stalno uporabo v prostorih CAAP-a v Tkalki. Desk – sharing jim omogoča sooustvarjanje projektov in programov z ostalimi uporabniki skupnih prostorov, saj se tako dopolnjujejo pri opravljanju svojih dejavnosti.

CAAp

Nazaj na vrh