Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p

Kontakt

E-naslov: zveza@soncek.org

Spletna stran: www.soncek.org

Tel.: +386 1 53 40 667, +386 1 23 11 058

Naslov: Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana

Kraj: Sedež v Ljubljani, centri in društva na območju celotne Slovenije

Glavna dejavnost:

dejavnost invalidskih organizacij

Opis:

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. je neprofitna, nevladna in nepolitična – nacionalna invalidska organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1983. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Sonček – Športno društvo cerebralne paralize ter Sončkov klub.

Kot nacionalna reprezentativna invalidska organizacija zastopa poenotena stališča društev, se dogovarja skupnih nalogah z ostalimi invalidskimi organizacijami v Sloveniji in z drugimi nacionalnimi invalidskimi organizacijami v svetu.

Njihovi programi in storitve obsegajo Varstveno delovne centre, institucionalno varstvo – stanovanjske skupine in prilagojena stanovanja, podporo družinam, svetovanja, obnovitvene rehabilitacije, organizacijo in izvedbo letovanj in kolonij, prevozi oseb s posebnimi potrebami,…

Sonček

Nazaj na vrh