Razpisi

Tukaj smo vam na enem mestu nanizali povezave do aktualnih razpisov na uradnih spletnih straneh razpisovalcev. Držimo pesti!

Slovenska ministrstva in uradi:

MKO:http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1911
MGRT: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/SOJ/Razpisi/regionala_in_socpodj.pdf

Mednarodni razpisi:

 

Nekateri razpisi lokalnih skupnosti so dostopni tudi tukaj:

CNVOS: http://www.razpisi.info/index

Nazaj na vrh