2. razpis programa Srednja Evropa 2014 – 2020

Razpisovalec:
Organ upravljanja transnacionalnega programa Srednja Evropa
Naslov:
2. razpis programa Srednja Evropa 2014 – 2020
Rok prijave:
23.06.2016
Opis:
Od 26. aprila je objavljen drugi razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa v programskem obdobju 2014-2020. Ta za razliko od prvega poteka po enostopenjskem postopku, za projekte, izbrane na drugem javnem razpisu pa je rezerviranih približno 90 milijonov € ESRR sredstev.
Tematska področja:
1: Sodelovanje za boljšo inovativnost in konkurenčnost Srednje Evrope
2: Sodelovanje na področju energije za znižanje ogljičnega odtisa
3: Sodelovanje na področju naravnih in kulturnih virov za trajnostno rast
4: Sodelovanje na področju prometa za boljšo povezanost Srednje Evrope
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, pri čemer se zahteva projektno partnerstvo najmanj treh partnerjev iz najmanj treh upravičenih držav oz. regij.
Financiranje:
90,000.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/about.html

Nazaj na vrh