Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2016

Razpisovalec:
Mestna občina Koper
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2016
Rok prijave:
22.02.2016, 11.04.2016, 06.06.2016 in 26.09.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe (s.p.):
– društva in zveze društev,
– ustanove in druge organizacije,
– zasebni zavodi,
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki,
ki opravljajo dejavnosti, ki so vezane na predmet javnega razpisa in katerih prijavljena vsebina ne bo sofinancirana iz drugih sredstev proračuna Mestne občine Koper za leto 2016.
Financiranje:
150.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016004.pdf#!/r2016004-pdf

Nazaj na vrh