Javni razpis P7 2016 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Razpisovalec:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Naslov:
Javni razpis P7 2016 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja
Rok prijave:
25.05.2016
Opis:
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Sredstva za mikrokredite v višini 5.000.000 EUR so zagotovljena iz Posojilnega sklada PS PIFI MG.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.
Javni razpis ima dva prijavna roka za oddajo vlog; 19. 2. 2016, 25. 5. 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
Financiranje:
5,000.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Nazaj na vrh