Javna dela 2016 – drugo javno povabilo

Razpisovalec:
Zavod RS za zaposlovanje
Naslov:
Javna dela 2016 – drugo javno povabilo
Rok prijave:
07.10.2016 oz. do porabe sredstev
Opis:
Zavod RS za zaposlovanje je objavil drugo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016 v višini 11.4 milijona evrov. V izbrane programe javnih del se bo lahko vključilo 2.200 dolgotrajno brezposelnih oseb.
Prednost bodo imeli dolgotrajno brezposelni, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Izobrazbena raven ne bo pogojevala vključitev oseb v programe javnih del, ki bodo izbrani na drugem javnem povabilu.
Upravičeni prijavitelji:
Ponudbe na drugo javno povabilo lahko oddajo neprofitni delodajalci za izvajanje javnih del na področju: kmetijstva, vzgoje in izobraževanje, okolja in prostora, kulture ter na področju drugih programov javnih del, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Financiranje:
11,400.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2016-%E2%80%93-drugo-javno-povabilo

Nazaj na vrh