Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2016

Razpisovalec:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2016
Rok prijave:
26.02.2016
Opis:
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti spolov, katerih namen je preseganje stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških na vseh področjih zasebnega in družbenega življenja.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Financiranje:
50.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1028

Nazaj na vrh