Horizon 2020: EIT KICS Call 2016

Razpisovalec:
Evropska komisija
Naslov:
Horizon 2020: EIT KICS Call 2016
Rok prijave:
14.07.2016
Opis:
V okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 sta objavljena javna razpisa za zbiranje predlogov za skupnosti znanja in inovacij. Poziva se k predložitvi predlogov za razpis EIT-KICS-2016.
Upravičeni prijavitelji:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Financiranje:

Več informacij:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2016.html

Nazaj na vrh