Horizon 2020: Innovative Medicines Initiative (JTI-IMI2)

Razpisovalec:
Evropska komisija
Naslov:
Horizon 2020: Innovative Medicines Initiative (JTI-IMI2)
Rok prijave:
15.03.2018
Opis:
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva, pri čemer je ta razpis osredotočen na ebolo in druge hemoragične mrzlice.
Upravičeni prijavitelji:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Financiranje:

Več informacij:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html

Nazaj na vrh