Javni razpis za sofinanciranje kulture v Občini Ilirska Bistrica

Razpisovalec:
Občina Ilirska Bistrica
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje kulture v Občini Ilirska Bistrica
Rok prijave:
29.03.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2016.
Sofinancirali se bodo naslednji programi:
– Sklop I: dejavnost kulturnih društev;
– Sklop II: sofinanciranje gostovanj;
– Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov;
– Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu;
– Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih ali drugih podobnih svečanostih;
– Sklop VI: sofinanciranje publikacij.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.
Prijavitelji morajo imeti sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko tudi sekcijo) ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Financiranje:
59.374,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.ilirska-bistrica.si/obcina/drugi_razpisi/2016022512533039/

Nazaj na vrh