Rights, Equality and Citizenship Programme: Action grants to support transnational projects to promote good practices on gender roles and to overcome gender stereotypes

Razpisovalec:
Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike
Naslov:
Rights, Equality and Citizenship Programme: Action grants to support transnational projects to promote good practices on gender roles and to overcome gender stereotypes
Rok prijave:
27.05.2016
Opis:
Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju spodbujanja enakosti med ženskami in moškimi ter odprave stereotipov o spolih v izobraževanju, usposabljanju in na delovnem mestu.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU, Islandije ter Linhenštajna, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo med organizacijami iz najmanj treh različnih upravičenih držav.
Financiranje:
3,350.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm

Nazaj na vrh