Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016

Razpisovalec:
Slovenski regionalno razvojni sklad
Naslov:
Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016
Rok prijave:
15.11.2016 oz. do porabe sredstev
Opis:
Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
Upravičeni prijavitelji:
Vlagatelj mora biti registriran oz. mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta (odvisno od narave del) ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Financiranje:
2,000.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.regionalnisklad.si/novice-in-obvestila/nov-javni-razpis-za-pred-financiranje-projektov-v-letu-2016

Nazaj na vrh