Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice

Razpisovalec:
Občina Brežice
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice
Rok prijave:
29.04.2016
Opis:
Občina Brežice razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2016, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.
Upravičeni prijavitelji:
Upravičenci so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
Financiranje:
118.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.brezice.si/objave/razpisi/2016031709363214/Javni%20razpis%20-%20Sofinanciranje%20ukrepov%20ohranjanja%20in%20spodbujanja%20razvoja%20kmetijstva%20in%20pode%C5%BEelja%20v%20ob%C4%8Dini%20Bre%C5%BEice%202016/

Nazaj na vrh