Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja odvisnosti od drog v Občini Ravne na Koroškem

Razpisovalec:
Občina Ravne na Koroškem
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja odvisnosti od drog v Občini Ravne na Koroškem
Rok prijave:
18.04.2016
Opis:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrira¬ne za opravljanje dejavnosti na področju preprečevanja odvisnosti od drog, ki izvajajo programe v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
Financiranje:

Več informacij:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016021.pdf#!/r2016021-pdf

Nazaj na vrh