Javni razpis za sofinanciranje kulture v Občini Ravne na Koroškem

Razpisovalec:
Občina Ravne na Koroškem
Naslov:
Javni razpis za sofinanciranje kulture v Občini Ravne na Koroškem
Rok prijave:
18.04.2016
Opis:
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, imajo sedež in izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.
Financiranje:
33.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016021.pdf#!/r2016021-pdf

Nazaj na vrh