Javno naročilo: Storitev zagotavljanja novic „Znanost za okoljsko politiko“

Razpisovalec:
Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje
Naslov:
Javno naročilo: Storitev zagotavljanja novic „Znanost za okoljsko politiko“
Rok prijave:
27.04.2016
Opis:
Generalni direktorat Evropske komisije za okolje je objavil javno naročilo „Znanost za okoljsko politiko“: zagotavljanje znanstvenih informacij, pomembnih za okoljsko politiko – s poudarkom na novih tehnologijah, inovacijah in nastajajočih okoljskih tveganjih.
Splošni cilj je izboljšati izkoriščanje novih znanstvenih ugotovitev pri razvoju okoljske politike in izvajanju le-te ter izboljšati povezavo med znanostjo in politiko na splošno, pri tem pa se zlasti osredotočiti na nove tehnologije in inovacije ter obravnavati tudi izhajajoče koristi/priložnosti in znana okoljska tveganja kakor tudi nastajajoča okoljska tveganja. Da bi pomagali pri doseganju tega cilja, so zahtevane naslednje dejavnosti in rezultati, ki morajo biti zagotovljeni v razumljivi, netehnični in pravilni angleščini: storitev zagotavljanja novic; poročanje o okoljskih tematikah; razširjanje in promocija.
Upravičeni prijavitelji:
Razpis je namenjen vsem fizičnim in pravnim osebam v okviru EU in EEA, kot tudi mednarodnim organizacijam. Prav tako se na razpis lahko prijavijo fizične in pravne osebe iz tretjih držav, ki imajo posebni sporazumom z EU na področju javnih naročil, pod pogoji iz tega sporazuma.
Financiranje:
495.000,00 EUR namenjenih sredstev
Več informacij:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86107-2016:TEXT:SL:HTML&src=0

Nazaj na vrh